Žádost o ošetřovné při péči o dítě

Vám bude zaslána prostřednictvím E- mailu. O tuto žádost žádejte písemně ( E- mail) – s uvedením rodného čísla dítěte.

hovjackami@mslhota.plzen-edu.cz

MENU