Výše úplaty za předškolní vzdělávání

se vzhledem k uzavření MŠ v měsíci březnu snižuje na 145,- Kč. Přeplatky budou vráceny.

Zároveň žádáme rodiče, aby školné v měsíci dubnu zatím neplatili – stávající stav potrvá i v tomto období.

Děkujeme za pochopení.

MENU