Vzhledem k opatření s účinností od 9. 7. 2021 je povinností zákonného zástupce dítěte při návratu ze zahraničí na území České republiky ze zemí s nízkým, středním, vysokým, velmi vysokým a extrémním rizikem přesahujících 12 hodin a v případě sousední země přesahující 24 hodin dodržet všechna platná nařízení.

V případě mateřské školy nesmí být umožněna přítomnost dětí v MŠ, po dobu 7 dnů, jde-li o návrat ze země s velmi vysokým rizikem nákazy, a po dobu 10 dnů, jde-li o návrat ze země s extrémním rizikem nákazy.

Prosíme sledujte aktuální informace o situaci Covid 19 a zodpovědně přistupujte k návratu dětí do MŠ.

Prosíme rodiče, aby po návratu z dovolené respektovali všechna aktuální hygienická opatření.

Díky dodržování hygienických pravidel stanovených v MŠ a vaší zodpovědnosti chceme předcházet případné karanténě a uzavírání MŠ.

Děkujeme za spolupráci

kolektiv MŠ Plzeň – Lhota

MENU