Informace k zápisům

V souvislosti s mimořádnými opatřeními ministerstva zdravotnictví a vlády k ochraně obyvatelstva a prevence nebezpečí proti šíření onemocnění COVID – 19 bylo vydáno opatření k organizaci zápisů do mateřských škol pro školní rok 2020/2021.

1.Krok – Vydávání žádostí (15. 4. – 3. 5. 2020)

Pro mateřské školy města Plzně je vytvořen systém elektronické přihlášky, který naleznete na webovém odkazu: https://mszapis.plzen-edu.cz/

Systém vám umožní vytvořit žádost o přijetí (přihlášku) z domova ve formátu pdf., kterou si vyplníte a vytisknete.

2. Krok – Sběr žádostí (4. 5 – 5. 5. 2020)

Sběr žádostí se bude pro letošní rok organizovat bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

Přihlášku po vyplnění vytiskněte, podepište, prosím nezapomeňte uvést váš e-mail.  Zároveň vyplňte a podepište čestné prohlášení o očkování dítěte a spolu s kopií očkovacího průkazu, kopií rodného listu dítěte doručte do MŠ :

  • datovou schránkou ( datová schránka školy: gyvm3nv)
  • e-mailem s elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý e-mail)
  • poštou
  • osobní (bezkontaktní) podání do schránky MŠ ( na horní brance ) 4. 5. nebo 5. 5. 2020 od 13.00 do 15.00

Předškolní vzdělávání je povinné pro děti, které dosáhnou do 31.8.2020 5 let věku.

Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Žádost o individuální vzdělávání dítěte předá řediteli školy zároveň s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před začátkem školního roku.

Kritéria přijímacího řízení 2020: Rámcová kritéria

Vzor čestného prohlášení o očkování: Cestne prohlaseni zakon zastupce k ockovani

 

 

 

MENU