Informace k zápisům najdete na

Sledujte průběžně aktuální změny v zápisu do mateřských škol, které mohou nastat z důvodu mimořádných opatření rovněž na www.mszapis.plzen.eu.

MENU