Plánované akce

 

17. 9. Máme rádi zvířata – projekt Státní veterinární správy jehož cílem je vést již předškolní děti k zodpovědnému a etickému chování ke zvířatům – program v MŠ – pouze třída Broučků

 

20. 9. Papouškové a jejich život – poznáme několik papoušků ze 4 kontinentů. Program v MŠ.

 

4. 10. Tři prasátka  – divadlo Hra v MŠ 

 

16. 10. Bylinková babička – výukový program z Ekocentra Tymián v MŠ, Seznámíme se s nejrůznějšími bylinkami, ukážeme si, co všechno se dá z bylinek vyrobit, na co se bylinky používají. Vyzkoušíme si, jak bylinky voní. Na závěr si pak společně vyrobíme bylinkovou sůl.

17.10. Já, Hrdina – pojedeme na interaktivní expozici do Depa. Zážitková výstava Já, Hrdina je zaměřená na nejmladší diváky, které hravým způsobem seznamuje s tím, jak se chovat v krizových situacích – pouze třída Broučků

21. 10. Malá technická univerzita – Stavitel města – v tomto i příštím školním roce několikrát navštíví naši MŠ lektoři z Malé technické univerzity. Cílem projektu Malá technická univerzita je, co nejdříve a na základě přirozené hravosti a poznání světa kolem sebe, vzbudit zájem dětí o technické obory. Prostřednictvím programů pěstovat v dětech vztah k reálnému světu a přispívat k rozvoji technického vzdělávání již u předškolních dětí. Lekce jsou připravovány nejen s pedagogy a psychologem, ale také s architektem či projektanty – pouze pro předškoláky třídy Broučků

Co program dětem přináší?

  • tvoření podle vzoru (součinnost oko-ruka) i vlastní tvoření
  • individuální přístup
  • práci samostatnou i ve skupinách
  • rozvoj prostorové orientace a představivosti
  • logické myšlení (analyticko-syntetické postupy, abstraktní převést v konkrétní)
  • koncentrace pozornosti a vnímání
  • procvičování hrubé a jemné motoriky
  • rozvoj komunikačních dovedností
  • hodnocení a sebehodnocení dětí

1. 11. SeneCura Senior Centrum Plzeň – dopolední setkání se seniory v plzeňském Senior Centru. Společné cvičení, zpívání i tvoření – pouze třída Broučků

4. 11. Pohyb 1P – zjišťování pohybových dovedností předškolních dětí – pouze třída Broučků

11. 11. Vánoční focení v MŠ – s tématem Vánoční chaloupka. Rodiče mají možnost nechat vyfotit své dítě a po zhotovení fotografií se pak rozhodnout, zda se jim líbí a mají o ně zájem či nikoli. Připravte proto dětem vhodné oblečení.

18. 11. Bubnování v MŠ – hra na bubny představuje jedinečný druh hudební komunikace, ve které děti společnými silami vytvářejí pestrou hudební kompozici. Jedná se o činnost pro zlepšení tělesné koordinace a posílení koncentrace u dětí, budeme procvičovat rytmiku, pracovat na společném prožitku, rozvíjet  improvizační schopnosti, získávat si pozitivní vztah k hudbě. Bubnování je mimo jiné i fyzická aktivita, při které dochází k propojování hemisfér.

22. 11. Lví očko – možnost testování zraku dětí předškolního věku a včasné zjištění očních vad. Měření se provádí zdarma přímo v MŠ. 

25. 11. Malá technická univerzita – Malý architekt –  Co je projekt/půdorys, kdo je architekt/projektant; co jsou základy/obvodové zdi/vnitřní příčky; postavíme základy podle technického výkresu – pouze třída Broučků

5. 12. Advent na Prusinách – prožijeme krásný den v prusinské přírodě, prozkoumáme, co se děje venku v zimě. Dozvíme se něco o vánočních zvycích, vyrobíme si malou vánoční ozdobu a nezapomeneme s nadílkou ani na prusinská zvířata. Děti si mohou donést suchý rohlík nebo chleba.

6. 12. SeneCura Senior Centrum Plzeň – dopolední setkání se seniory v plzeňském Senior Centru. Společné cvičení, zpívání i tvoření – pouze třída Broučků

10. 12. Mikulášská nadílka v MŠ – divadlo Hra – divadelní představení s nadílkou v MŠ

 

11. 11. Adventní čas v Liticích – návštěva farního areálu v Liticích spojená s dílničkami, zpíváním koled a prohlídkou velkého betlému v Litickém kostele.

 

12. 12. Vánoční besídka – podrobnosti upřesníme

 

20. 12. Vánoční příběh – L- klub Lochotín – prožijeme vánoční příběh o narození Ježíška, děti si zahrají v roli Josefa, Marie, pastýřů, králů a společně vytvoří veliký živý betlém. Po představení navštívíme knihovnu.

 

22. 12. Živý betlém ve Lhotě – ve spolupráci s místním spolkem Tadeáš Guláš si můžete přijít s dětmi zazpívat koledy v 15 hodin na Náves ve Lhotě.

 

13. 1. Malá technická univerzita – Malý inženýr – naučíme se číst v technickém výkresu, dozvíme se co dělá elektrikář, instalatér a další profese při stavbě domu. Zavedeme do domu kanalizaci, vodu i elektřinu – pouze třída Broučků. 

 

24. 1. Hloupý Honza – divadlo Hra v MŠ

 

10. 2. – Zazpívejme do uší, Čechovi a Libuši – výukový program nás zavede daleko do naší historie. Tentokrát se totiž s dětmi vydáme po stopách Starých pověstí českých. Celý koncert je přizpůsoben malým dětem a je protkán množstvím her, písniček a hudby, jelikož cílem je zapojit malé aktéry do dění. 

13. 2. Průzkumníci v Africe – divadlo Letadlo v MŠ. Vydáme se na divadelní, pohádkovou, průzkumnickou výpravu.Hudební Pohádka „Průzkumníci v Africe“ je plná písniček a legrace, kde se děti seznámí s Afrikou a poznají tamní zvířátka. Pomůžeme malému černouškovi i žirafě, zasoutěžíme si s panem lvem, rozveselíme zebru písničkou a zažijeme další veselá dobrodružství.

 

24. 2. Kamarádství nad zlato – divadlo Kolem v MŠ. Méďa Nebojsa a jeho kamarád Honza nám připomene, co je to být kamarád, že si kamarádi dělají radost každý den, mají se rádi, nežalují, nekřičí na sebe a vždy si pomáhají.

.

 

9. 3. V korunách stromů – Jaro – divadlo Letadlo v MŠ. Až Jaro převezme konečně žezlo od Zimy, začnou se dít velké věci. Děti vzbudí první květy a samy si zatančí balet louky. Přivítají zpět stěhovavé ptáky a vyzkouší si být ptačím rodičem. Jaro nám všechny tvory láskou pobláznilo, své nám o tom zapěje i Strakapoud. Děti se leccos dozví o velikonočních svátcích, skočí si zaječí skok a také Jaro přivítáme rejem čarodějnic.

 

11. 3. Ferda Mravenec – Výukový program Ekocentra Tymián v MŠ. Život v mraveništi, stavba mravenčího těla, přátelé a nepřátelé mravenců, každodenní život mravenců. 

 

16. 3. Malá technická univerzita – Stavitel mostů – co je pilíř a jak jej postavit, vázání cihel, stavba společného mostu. Dozvíme se kdo byl Karel IV. a také o stavbě Karlova mostu – pouze třída Broučků.

 

25. 3. Tajemné sovy – uvidíme 12 sov – 10 druhů, které se nám proletí po třídě a nechají se hladit. 

 

6. 4. Malá technická univerzita – Stavitel věží – jaké věže známe, co je stabilita výškových staveb. Pomocí technického výkresu postavíme náš Ještěd – pouze třída Broučků.

 

28. 4. Besedy s policií na preventivní téma – Pes a pravidla – třída Ferdy Mravence

         Setkání s cizím člověkem – třída Broučků

 

4. 5. Malá technická univerzita – Vodohospodář – nečistoty v odpadních vodách, princip filtrace vody, stavba modelu čističky vod – pouze třída Broučků

 

25. 5. Malá technická univerzita – Malý energetik – k čemu je nám elektřina, odkud se bere, co se stane, když ji nemáme, stavba tepelné elektrárny a rozvod elektřiny až do objektů – pouze třída Broučků

 

29. 5. Včelí království – výukový program z Ekocentra Tymián – pojďme se společně vypravit na návštěvu do včelího úlu. Se životem v úlu nás seznámí přímo včelí královna. Poví nám, jak se včelky starají o své děti, jaké práce musí za svůj život stihnout vykonat, jak vyrábí med. Také se seznámíme s prací včelaře a ukážeme si, co všechno potřebuje, aby se dokázal o včelky postarat. O včelkách si nebudeme jen povídat, ale také si na ně budeme hrát.