Naše aktivity

Výtvarné aktivity probíhají v rámci vzdělávacího procesu v obou třídách mateřské školy. Rozvíjejí fantazii, představivost a kreativitu dětí pod vedením pedagogických pracovnic.

Předplavecká výuka je zajištěna pro přihlášené předškolní děti ve Sportovním klubu Radbuza Plzeň, rozvíjí a zdokonaluje plavecké dovednosti, rovnováhu, zlepšuje koordinaci pohybu, posiluje imunitní systém, zádové svalstvo a celkovou odolnost organismu.

Probíhá každý týden v úterý. Kurz hradí rodiče, dopravu ÚMO 10 Lhota.

Zdravé pískání – Hra na flétnu probíhá na obou třídách pod vedením pedagogických pracovnic.  Ve třídě Ferdů každé úterý dopoledne a ve třídě Broučků každý pátek dopoledne. Hra probíhá v menších skupinách, dle možností, zájmu dětí a organizace dne. 

Seznamování s anglickým jazykem probíhá ve třídě předškoláků hravou formou pod vedením paní učitelky Vodicové.

Cvičení nás baví probíhá v rámci vzdělávacího procesu na obou třídách. Velké prostory obou tříd  umožňují dětem volnost a dostatečný pohyb, který je součástí zdravého životního stylu. Cvičení začíná zahřátím a průpravnými cviky, protažením a posílením  těla se zaměřením na jeho správné držení. Zlepšujeme také hod, skok, lezení. Využíváme různá tělocvičná náčiní a pomůcky. Pravidelné cvičení vede k rozvoji pohybových dovedností, posiluje horní i dolní končetiny, rozvíjí vytrvalost. Třída předškolních dětí se pravidelně účastní Sportovních her pro mateřské školy na Atletickém stadionu města Plzně.

Logopedická prevence a čtenářská pregramotnost je přirozenou součástí celého výchovně vzdělávacího procesu na obou třídách. Rozvíjíme u dětí přirozenou komunikaci, podněcujeme řečové schopnosti a dovednosti. Ilustrace a říkanky jsou nedílnou součástí výchovy ke čtenářské pregramotnosti. Zdokonalují gymnastiku mluvidel, artikulaci a rozvíjejí slovní zásobu.