Z historie

Budova mateřské školy ve Lhotě byla otevřena 1. 9. 2011 s kapacitou 50 dětí jako odloučené pracoviště 56. MŠ Plzeň. Od 1. 9. 2016 byla kapacita navýšena na 56 dětí.

A od 1. 7. 2017 vzniká MŠ Plzeň – Lhota jako samostatná příspěvková organizace.