Zaměstnanci

ředitelka: Bc. Miroslava Hovjacká
učitelky: Iveta Vodicová, Bc. et Bc. Terezie Pavlíčková, Bc. Denisa Dandová
asistent pedagoga: Bc.Jitka Slabá Dis., Mgr.et MgA. Veronika Sirová
vedoucí školní jídelny: Dana Malinovská
kuchařka: Petra Ryšánková
školnice: Hana Vollerová
uklízečka: Jiřina Regnerová