Školní jídelna

Platební pokyny pro rodiče dětí  na školní rok 2018/2019

1. Platba školného

Platba školného: 460,- Kč trvalým příkazem na účet 115-4714830207/0100 (uvádět do poznámky jméno dítěte) Platební příkaz zadávejte do června 2018.

Splatnost od 5. do 15.dne v měsíci! (Nezadávejte splatnost k 1.dni v měsíci)

Školné neplatí pouze předškoláci – tzn. děti, které dovrší do 31. 8. 2019 – 6 let a děti s odkladem školní docházky.

2. Záloha na akce MŠ

Záloha na akce MŠ: 500,- Kč do 15. 9. 2018 poslat na účet 115-4714830207/0100  (uvádět jméno dítěte)

3. Platba stravného

  • Hotově – u vedoucí školní jídelny- přesnou částku za odebranou stravu – seznam vyvěšen v MŠ 1.dne následujícího měsíce (platba v hotovosti musí být uhrazena do 5.dne v měsíci).
  • Příkazem – na účet š.j. 115-4714930267 / 0100 (uvádět do poznámky jméno dítěte a poslat přesnou částku za odebranou stravu. Platbu je třeba předem domluvit s vedoucí ŠJ.
  • Inkasem z účtu rodičů – zadat do banky souhlas s inkasem k účtu školní jídelny 115-4714930267/0100. Limit inkasa: 1.000,- Kč. Nahlásit číslo účtu vedoucí ŠJ. Stravné se strhává kolem 20. dne v měsíci.

Záloha na stravování:  1 000,- Kč rodiče zaplatí HOTOVĚ při nástupu dítěte do MŠ (platí jen nové děti)

Záloha zůstává v MŠ po dobu školní docházky a vyúčtuje se po odchodu dítěte z MŠ.

Přihláška ke stravování: přihlášku odevzdávají pouze rodiče nových dětí

Upozornění: přihlášku a zálohu bude vybírat v hotovosti vedoucí školní jídelny na odpolední schůzce pro rodiče 3. 9. v 16.00

Přihláška ke stravování 2018