Třídy

Třída Ferdy Mravence

Věk: 3 – 4
Učitelky: Bc.et Bc.Terezie Pavlíčková, Bc.Denisa Dandová

Asistent pedagoga: Mgr.et MgA. Veronika Sirová

Název TVP: „Rok s Aničkou a Honzíkem“

počet dětí ve třídě: 26

telefon a záznamník: 378 036 898 

Třída Broučků

Věk 5 – 6
Učitelky: Bc. Miroslava Hovjacká, Iveta Vodicová

Asistent pedagoga: Bc. Jitka Slabá Dis.

Název TVP: „Rok s panem Semtamťukem“

počet dětí ve třídě: 26

telefon: 378 036 899