Platební pokyny pro rodiče dětí  na školní rok 2022/2023

Platba školného

Platba školného: 650,- Kč trvalým příkazem na účet 115-4714830207/0100 (uvádět do poznámky jméno dítěte) Platební příkaz zadávejte do června 2023.

Splatnost od 5. do 15.dne v měsíci! (Nezadávejte splatnost k 1.dni v měsíci)

Školné neplatí předškoláci – tzn. děti, které dovrší do 31. 8. 2023 – 6 let a děti s odkladem školní docházky.

Záloha na akce MŠ

Záloha na akce MŠ: 1000,- Kč do 15. 9. 2022 poslat na účet 115-4714830207/0100  (uvádět jméno dítěte a pozn.AKCE)

Platba stravného

Hotově

Hotově u vedoucí školní jídelny – přesnou částku za odebranou stravu – seznam vyvěšen v MŠ 1.dne následujícího měsíce (platba v hotovosti musí být uhrazena do 5.dne v měsíci).

Příkazem

Příkazem na účet š.j. 115-4714930267 / 0100 (uvádět do poznámky jméno dítěte a poslat přesnou částku za odebranou stravu. Platbu je třeba předem domluvit s vedoucí ŠJ.

Inkasem z účtu rodičů

Inkasem z účtu rodičů zadat do banky souhlas s inkasem k účtu školní jídelny 115-4714930267/0100. Limit inkasa: 1.500,- Kč. Nahlásit číslo účtu vedoucí ŠJ. Stravné se strhává kolem 20. dne v měsíci.

Záloha na stravování

1 000,- Kč rodiče zaplatí při nástupu dítěte do MŠ (platí jen nové děti) na účet školní jídelny – 115-4714930267/0100 první týden v září, nejpozději do 15. 9. 2022

Záloha zůstává v MŠ po dobu školní docházky a vyúčtuje se po odchodu dítěte z MŠ.

Přihláška ke stravování

Přihlášku odevzdávají pouze rodiče nových dětí a to v den nástupu dítěte do MŠ.

Odkazy

Soubory ke stažení

MENU