dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

1. Název Mateřská škola Plzeň – Lhota, Ke Křížku 19, příspěvková organizace
2. Důvod a způsob založení Základní účel zřízení – předškolní vzdělávání dětí

Hlavní činnost

  • Předškolní vzdělávání dětí
  • Zajištění školního stravování

Zřizovatel – statutární město Plzeň, funkci zřizovatele vykonává Městský obvod Plzeň 10-Lhota

Nadřízený orgán pro oblast výkonu státní správy – Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor školství, mládeže a sportu

3. Organizační struktura Organizační struktura školy
4. Kontaktní spojení Kontakty
5. Případné platby lze poukázat Školné a stravné –  https://mslhota.plzen.eu/uredni-deska/
6. IČO 06034551
7. Plátce daně z přidané hodnoty Škola není plátcem daně z přidané hodnoty
8. Dokumenty 8.1 Seznamy hlavních dokumentů:

Zřizovací listina – Zřizovací listina

ŠVP – k dispozici v šatnách obou tříd

8.2 Rozpočethttps://umo10.plzen.eu/urad-a-samosprava/transparentni-urad/rozpocet-obvodu/rozpocet-obvodu.aspx

9. Žádosti o informace Místo a způsob podání
10. Příjem podání a podnětů Kontakty
 11. Předpisy 11.1 Nejdůležitější používané předpisy

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Zákon 561/2004 Sb., školský zákon

Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání

Vyhláška 107/2005 Sb. o školním stravování

Předpisy jsou přístupné k nahlédnutí v úředních hodinách v sídle organizace.

12. Úhrady za poskytování informací 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací 

Sazebník úhrad za poskytování informací

12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Dosud nebylo řešeno

13. Licenční smlouvy Nejsou uzavřeny
14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím Výroční zpráva 2017, Výroční zpráva 2018, Výroční zpráva 2019, Výroční zpráva 2020,Výroční zpráva 2021
MENU