Naše školka

Motto

Dítě se začne příznivě vyvíjet a měnit tehdy, když získá zkušenost příznivého lidského vztahu.

C. R. Rogers


Mateřská škola ve Lhotě je jednopatrová budova se dvěma třídami. Obě třídy jsou prostorné, mají svoji ložnici, šatnu pro děti a umývárnu s WC.

Děti 3 až 4 leté využívají prostory v přízemí, děti 5 až 6 leté a děti s odkladem školní docházky jsou v prvním patře, kde je také samostatná jídelna s kuchyní. Zde je každý den připravována pestrá, hodnotná strava podle zásad zdravé výživy.

Rozsáhlá školní zahrada je situována za budovou školy, je vybavena pro činnost a pobyt dětí dřevěnými prvky, dvěma zastřešenými pískovišti a je maximálně využívaná.

O nás

Mateřská škola ve Lhotě je bezpečným místem podporujícím přirozenou aktivitu a iniciativu dítěte, kde předškolní věk všichni vnímáme jako příležitost pro rozvoj dětské osobnosti. Budeme vytvářet takové podmínky, aby se děti ve školce cítily jako doma, aby se do ní těšily, byly šťastné a spokojené. Chceme být dětem i zákonným zástupcům dobrým partnerem a společně vytvářet předpoklady pro celoživotní vzdělávání dětí.

Naším cílem je:

  • rozvíjet osobnost dítěte s ohledem na jeho potřeby, zájmy a nadání tak, aby výchovná práce vycházela z vývoje a zrání dítěte
  • zajistit pocit bezpečí a jistoty
  • rozvíjet fyzické a psychické dovednosti
  • pěstovat zdravé sebevědomí a sebejistotu
  • podporovat citlivost pro vzájemnou toleranci, ohleduplnost, zdvořilost a pomoc
  • učit se komunikovat a vyjádřit svůj názor
  • citlivě vést dítě k porozumění sobě i světu, který jej obklopuje a položit základy k celoživotnímu vzdělávání