Dítě se začne příznivě vyvíjet a měnit tehdy, když získá zkušenost příznivého lidského vztahu.

C. R. Rogers

Mateřská škola ve Lhotě je bezpečným místem podporujícím přirozenou aktivitu a iniciativu dítěte, kde předškolní věk všichni vnímáme jako příležitost pro rozvoj dětské osobnosti.

O nás

Budeme vytvářet takové podmínky, aby se děti ve školce cítily jako doma, aby se do ní těšily, byly šťastné a spokojené. Chceme být dětem i zákonným zástupcům dobrým partnerem a společně vytvářet předpoklady pro celoživotní vzdělávání dětí.

Naším cílem je:

  • rozvíjet osobnost dítěte s ohledem na jeho potřeby, zájmy a nadání tak, aby výchovná práce vycházela z vývoje a zrání dítěte
  • zajistit pocit bezpečí a jistoty
  • rozvíjet fyzické a psychické dovednosti
  • pěstovat zdravé sebevědomí a sebejistotu
  • podporovat citlivost pro vzájemnou toleranci, ohleduplnost, zdvořilost a pomoc
  • učit se komunikovat a vyjádřit svůj názor
  • citlivě vést dítě k porozumění sobě i světu, který jej obklopuje a položit základy k celoživotnímu vzdělávání

Z historie

Budova mateřské školy ve Lhotě byla otevřena 1. 9. 2011 s kapacitou 50 dětí jako odloučené pracoviště 56. MŠ Plzeň. Od 1. 9. 2016 byla kapacita navýšena na 56 dětí.

A od 1. 7. 2017 vzniká MŠ Plzeň – Lhota jako samostatná příspěvková organizace.

Naše aktivity

Ukázat naše aktivity

MENU