16.4.2020

Ferda Mravenec

Ferda Mravenec

Výukový program z Ekocentra Tymián zavede děti na návštěvu mraveniště a seznámí je s životem mravenců.

21.4.2020

Kurz první pomoci pro předškolní děti

Kurz má za cíl hravou formou seznámit předškolní děti s první pomocí a naučit je, co dělat v případě nutnosti. V jeho průběhu získají povědomí o anatomii lidského těla, naučí se zavolat pomoc, přistoupit k člověku v bezvědomí a zaklonit mu hlavu, seznámí se s pojmy „bezvědomí“, „resuscitace“, „AED“. Praktické ukázky a informace budou střídány s hrami, aktivitami a chvílemi odpočinku. 

Pouze třída Broučků

28.4.2020

Besedy s policií na preventivní téma

Besedy s policií na preventivní téma

 Pes a pravidla třída Ferdy Mravence.

Setkání s cizím člověkem – třída Broučků.

29.4.2020

Výlet na farmu Moulisových

Výlet na farmu Moulisových

"Jak se obdělává pole dnes a jak tomu bylo dříve? Kde se berou potraviny, které nakupujeme?" Odpověď na tyto otázky budeme společně hledat na farmě Moulisových, kde si vyzkoušíme farmářské dovednosti, sami si vyrobíme máslo a svezeme se  na poníkovi.

04.5.2020

Malá technická univerzita – Stavitel věží

Malá technická univerzita – Stavitel věží

Jaké věže známe, co je stabilita výškových staveb. Pomocí technického výkresu postavíme náš Ještěd.

Pouze třída Broučků.

12.5.2020

Sportovní hry MŠ

Sportovní hry MŠ

V úterý 12. 5. 2020 pojedeme s třídou Broučků na Atletický stadion města Plzně, kde proběhne finále SHMŠ. 

Pouze třída Broučků.

 

13.5.2020

Focení Ferdové

Focení dětí na závěr školního roku bude za pěkného počasí probíhat venku. Podrobnosti budou upřesněny předem.

14.5.2020

Focení Broučci

Focení dětí na závěr školního roku bude za pěkného počasí probíhat venku. Podrobnosti budou upřesněny předem.

25.5.2020

Malá technická univerzita – Vodohospodář

Malá technická univerzita – Vodohospodář

Nečistoty v odpadních vodách, princip filtrace vody, stavba modelu čističky vod.

Pouze třída Broučků.

26.5.2020

Včelí království

Včelí království

Výukový program z Ekocentra Tymián – pojďme se společně vypravit na návštěvu do včelího úlu. Se životem v úlu nás seznámí přímo včelí královna. Poví nám, jak se včelky starají o své děti, jaké práce musí za svůj život stihnout vykonat, jak vyrábí med. Také se seznámíme s prací včelaře a ukážeme si, co všechno potřebuje, aby se dokázal o včelky postarat. O včelkách si nebudeme jen povídat, ale také si na ně budeme hrát. 

04.6.2020

Malá technická univerzita – Malý energetik

Malá technická univerzita – Malý energetik

K čemu je nám elektřina, odkud se bere, co se stane, když ji nemáme, stavba tepelné elektrárny a rozvod elektřiny až do objektů.

Pouze třída Broučků.

11.6.2020

Výlet na hrad Točník

Výlet na hrad Točník

Školní výlet na hrad Točník, kde se nám představí různé divadelní a šermířské soubory, kouzelníci, kejklíři, známí kreslíři a karikaturisté i orientální tanečnice. Program bude velmi bohatý. K vidění bude i mnoho řemesel, které si na místě děti mohou vyzkoušet. Podrobnosti o čase příjezdu a odjezdu budou upřesněny .

15.6.2020

Rozloučení s předškoláky

Rozloučení s předškoláky

Odpolední zahradní slavnost s pasováním předškoláků. Program bude upřesněn.

MENU