15.3.2021

Výprava za polárním medvědem

Výprava za polárním medvědem

Na severu bylo príma, studilo nás za ušima. Po moři jsme pluli lodí, kdo má kompas, nezabloudí. Potkali jsme  Eskymáky, tančící tuleně taky. Mrož na nás kly vystrkoval, než se za bílou krou schoval. Velryba se mihla v dáli, lední medvěd mráz si chválí. Zajíc bílý uši klopí, teď už známe všechny stopy – třeba lišky polární, zkrátka cesta parádní - divadlo Letadlo v MŠ

17.3.2021

MTU - Malý vodohospodář

MTU - Malý vodohospodář

Děti v roli vodohospodářů zjistí jak to chodí s nečistotami v odpadních vodách, poznají princip filtrace vody a společně postaví model čistírny odpadních vod. Venku si pak vyzkoušíme filtraci znečištěné vody. Pouze třída Broučků

22.3.2021

Jaro za vrátky

Jaro za vrátky

Děti s pomocí kresleného pracovního listu hledají, co se na jaře v zahradách děje. Pozdraví zahradu a hrají si na krtky a žížaly. Zkoumají různé vzorky půdy v zahradě. Objevují, z čeho se půda skládá, a také odhalí, kdo pomáhá půdu vyrábět a co je to kompost - venkovní výukový program sdružení Ametyst

14.4.2021

MTU - Malý energetik

MTU - Malý energetik

K čemu je nám elektřina a všechny ty dráty? Zjistíme, kde se elektřina vyrábí a co by se stalo, kdybychom ji na jeden den neměli. Postavíme jednoduchý model elektrárny, pomocí technického schématu postavíme stožáry a vedení vysokého napětí. Pouze třída Broučků

20.4.2021

Besedy s policií

Besedy s policií

Besedy na preventivní téma Pes a pravidla - třída Ferdů

 Setkání s cizím člověkem - třída Broučků

05.5.2021

MTU - Malý zpracovatel odpadů

MTU - Malý zpracovatel odpadů

Kde všechen ten odpad končí? Dozvíme se co je to recyklace a co do běžného odpadu nepatří, postavíme skládku včetně odvětrání a izolace. Venku na zahradě proběhne praktická ukázka recyklace papíru. Pouze třída Broučků

12.5.2021

O parádivé housence

O parádivé housence

Výukový program Ekocentra Tymián v MŠ - Uprostřed louky na jednom jetelovém lístku seděla housenka. Nebyla to ledajaká housenka, byla to housenka parádivá. Pořád se jen česala, do chloupků si vplétala mašličky a kabátek chtěla mít podle poslední módy. Jenže, příroda to chtěla jinak. Není přece tak marnivá a ví, že housenka se potřebuje skrýt před kosem, aby se z ní mohl stát hezký motýl. V tomto programu se děti hravou formou seznámí s životem motýlů.

09.6.2021

MTU - Malý archeolog

MTU - Malý archeolog

Dozvíme se o profesi archeologa, jak se určuje původ a doba nálezu, prozkoumáme naleziště, vykopávky a základy prastarých staveb.  Venku v pískovišti budeme hledat poklad a rozdíly mezi historickými a moderními předměty. Pouze třída Broučků

14.6.2021

V korunách stromů - Léto

V korunách stromů - Léto

V létě nám slunce opálí tváře, nohy i ruce. Divadelní třešeň se osype plody a konečně se můžeme věnovat letním radovánkám. Budeme se učit plavat, povíme si o proměnách počasí a vykouzlíme obří duhu. Prázdniny máme spojené s cestováním a tak se vydáme s Divadlem Letadlem, světe div se, na dovolenou letadlem k moři. Hurrá.

MENU