Přírodní zahrada v Mateřské škole Plzeň - Lhota

Přírodní zahrada v Mateřské škole Plzeň - Lhota

Mateřská škola v rámci výzvy NPŽP 7/2019 - 6.1.C a) získala dotaci v celkové výši 374 722,50 Kč ze SFŽP ČR na realizaci projektu Přírodní zahrada v Mateřské škole Plzeň - Lhota.

Cílem projektu je zkvalitnit environmentální výchovu v mateřské škole přeměnou stávající zahrady v zahradu v přírodním stylu. Do stávající zahrady jsme umístili tyto prvky podporující environmentální výchovu: hmatové chodníky a proutěné stavby. Výuku venku podpoříme instalací přístřešku, stolu a laviček. Na zahradě byly vysázeny keře a stromy. Budeme sbírat dešťovou vodu.
Tyto úpravy plně korespondují se školním vzdělávacím programem školy a zároveň umožní navýšení časové dotace pobytu dětí v zahradě.

http://www.sfzp.cz/;  http://www.mzp.cz/

NPZP Pametni Deska MS Plzen Lhota Zahrada .pdf (849,8 KB)

Šablony III pro MŠ Plzeň - Lhota

CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0019874

Od 1. 9. 2021 se naše mateřská škola zapojila do projektu „Šablony III pro MŠ Plzeň – Lhota, který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na následující témata:  projektové dny pro děti, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči. Projekt bude probíhat do 31. 8. 2023.

Plakát .pdf (73,8 KB)

Šablony II pro MŠ Plzeň – Lhota

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18-063/0015023

Od 1. 9. 2019 se naše mateřská škola zapojila do projektu „Šablony II pro MŠ Plzeň – Lhota, který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na následující témata: osobnostně profesní rozvoj pedagogů, aktivity rozvíjející ICT, projektové dny, spolupráce s rodiči dětí. Projekt bude probíhat do 31. 8. 2021.

Šablony II .pdf (73,9 KB)

Oživlá zahrada

Oživlá zahrada

Projekt k environmentální výchově Oživlá zahrada je spolufinancován Plzeňským krajem a realizován pomocí sdružení Ametyst.

Do konce října 2019 vznikne na zahradě několik prvků, které přispějí k jejímu obohacení. Přilákají nové druhy živočichů, zvýší se druhová pestrost rostlin. Bude založena bylinková spirála, hmyzí domek, dřevěná zvonkohra, kompostér, dřevěné kostkoviště, pítka pro hmyz a ptáky, ptačí krmítka a sluneční hodiny. Vysadíme cibuloviny a kvetoucí rostliny. Bylinky budou využívány ve školní jídelně.

Všem zúčastněným děkujeme!

Oživlá zahrada .pdf (102,4 KB)

MENU