CJMSLHOTA00053-2018

Ředitelka Mateřské školy Plzeň – Lhota, Ke Křížku 19, příspěvkové organizace vyhlašuje

výběrové řízení na pozici asistent/ka pedagoga.

Požadované vzdělání: středoškolské s maturitou, asistent pedagoga v CŽV, pedagogické vzdělání, odborná příprava na pedagogickou praxi

  1. úvazek 1,0   (40 hodin týdně)
  2. úvazek 0,75 (30 hodin týdně)

Platové zařazení: dle platného platového tarifu ( 8. platová třída, 4. a 3. stupeň)

Nástup : od 1. 9. 2018

V případě zájmu kontaktujte ředitelku školy na tel. 602 200 696 nebo e-mailem hovjackami@mslhota.plzen-edu.cz

MENU