V letošním roce jsme se zapojili do Tříkrálové sbírky a bylo vybráno 3 581 Kč.

Jménem Charity České republiky děkujeme všem dárcům.

MENU