Projekty

„Oživlá zahrada“

Projekt k environmentální výchově Oživlá zahrada je spolufinancován Plzeňským krajem a realizován pomocí sdružení Ametyst.

Do konce října 2019 vznikne na zahradě několik prvků, které přispějí k jejímu obohacení. Přilákají nové druhy živočichů, zvýší se druhová pestrost rostlin. Bude založena bylinková spirála, hmyzí domek, dřevěná zvonkohra, kompostér, dřevěné kostkoviště, pítka pro hmyz a ptáky, ptačí krmítka a sluneční hodiny. Vysadíme cibuloviny a kvetoucí rostliny. Bylinky budou využívány ve školní jídelně.

Všem zúčastněným děkujeme !

Viz plakát zde: Oživlá zahrada

Šablony II pro MŠ Plzeň – Lhota

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18-063/0015023

Od 1. 9. 2019 se naše mateřská škola zapojila do projektu „Šablony II pro MŠ Plzeň – Lhota, který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na následující témata: osobnostně profesní rozvoj pedagogů, aktivity rozvíjející ICT, projektové dny, spolupráce s rodiči dětí. Projekt bude probíhat do 31. 8. 2021

Viz plakát zde:Šablony II